Kinderen leren bewegen

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat zonder het gebruik van kinderfysiotherapie goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt dit daarentegen langer. Of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.

Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische vaardigheden opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. Bij baby’s en peuters zijn de volgende indicaties merkbaar waarbij kinderfysiotherapie mogelijk een uitkomst is:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Niet gaan lopen
 • Geboortetraumata
 • Veel vallen

Bij het jonge kind kunnen onderstaande voorbeelden indicaties zijn van aandoeningen die aandacht in de vorm van kinderfysiotherapie behoeven:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 •  Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning waardoor opvallende motoriek is ontstaan
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Sportblessures
 • Hersenletsel naar aanleiding van een ongeluk
 • Motorische schrijfproblemen
 • Houdingsafwijkingen
 • Ademhalingsproblemen

Hoe werkt een kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in motorische problemen van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Binnen onze praktijk is Elly Rijpstra gespecialiseerd in kinderfysiotherapie. Elly ontvangt een kind met een hulpvraag, meestal afkomstig van de ouders of school.

Na een intake en door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests, krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau van het kind. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen daarbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut
bespreekt de bevindingen. En stelt naar aanleiding daarvan een behandelplan op.

Behandeling

De behandeling is erop gericht om de motorische mogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel daarvan is het kind beter te laten functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen in de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier om te bewegen vergroten. Bovendien moet deze bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan de ouders. Zij kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken.

Kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap worden bij voorkeur thuis behandeld. De duur van de desbetreffende behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houding- of sportadvies. Bij chronische klachten neemt de behandeling een langere tijd in beslag.

Vergoedingen

Wanneer je een kinderfysiotherapeut wil inschakelen voor een kind onder de 18 jaar, worden 18 behandelingen vergoed vanuit de hoofdverzekering. Zijn er meer  behandelingen nodig, dan komen die voor rekening van de aanvullende verzekering. Chronische aandoeningen worden helemaal vergoed vanuit de hoofdverzekering. Bovendien hebben kinderen geen eigen risico.