Zonder verwijsbriefje naar de fysio-, geriatrie fysio- of manueel therapeut?
Dat kan… vanaf 1 januari 2006.  Op 1 januari 2006 is de wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie in werking getreden.

Het principe van de DTF bestaat eruit dat er een screening van de klachten plaatsvindt waarbij de therapeut bekijkt of uw aandoening in aanmerking komt voor verder fysiotherapeutische onderzoek of dat er nader onderzoek van(huis-)arts is gewenst. In dat geval adviseert uw therapeut om contact op te nemen met de (huis-)arts.

Deze screening is gespiegeld aan wat tot nu toe door de huisarts gebeurt en duurt 10 minuten! In de meeste gevallen zal een DTF-screening wel worden gekoppeld aan een 1e onderzoek/behandeling. Indien DTF door uw verzekeraar is opgenomen in de polisvoorwaarden, zullen de kosten van de screening en/of behandeling volledig worden vergoed.

Voor behandeling van een chronische aandoening en/of een behandeling aan huis is een verwijzing nog steeds wel noodzakelijk bij de meeste verzekeringen.

Op www.defysiotherapeut.com vindt u meer informatie over de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.