Wanneer je aan een chronische aandoening zoals multiple sclerose (MS) lijdt, grijp je alle mogelijkheden aan om pijn en klachten te verlichten.

MS is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jong-volwassen leeftijd. Het kan een ingrijpende impact hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren. Aangezien MS niet te genezen is, is het van belang dat iemand met MS zelf leert wat deze ziekte inhoudt, wat de mogelijke gevolgen zijn, hoe je klachten kunt verlichten en welke zorgverleners er ingeschakeld kunnen worden. Een uitgebreide uitleg daarover is te vinden op de website van MS Zorg Nederland (MSZNL).

Rondom het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een netwerk ontstaan van fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van MS-patiënten. Hans Ooms is als fysiotherapeut al meer dan tien jaar lid van dit netwerk, dat sinds enkele jaren deel uitmaakt van het landelijke netwerk MS Zorg Nederland. De aansluiting hierbij was een logische stap om nog meer kennis te vergaren, met als doel MS-patiënten nog beter te kunnen helpen.

Daarnaast zijn er korte lijntjes naar overige behandelaars zoals neurologen en MS-verpleegkundigen, als ook naar de andere paramedische collega’s van bijvoorbeeld logopedie en ergotherapie. Door die samenwerking proberen we elkaar zo goed mogelijk te helpen en te versterken bij het behandelen van MS-patiënten.

Therapie

Allereerst kijken we naar hoe iemand zich beweegt en waar men in het dagelijks leven de meeste problemen aan ondervindt. Met oefeningen en handigheidjes proberen we die ongemakken op te lossen. Door middel van enkele tests stellen we vast hoe het lopen op het moment van onderzoek gaat en over welke kracht en conditie de patiënt beschikt.

De daaropvolgende therapie bestaat uit meer dan alleen het oefenen van bewegen en functies. Eventueel overleggen we met andere hulpverleners om, naast de fysiotherapie, tot een andere goede oplossing te komen.

Therapie is bovendien geen continu proces van behandelingen, maar kan in periodes ingezet worden op het moment dat bepaalde zaken minder goed gaan in het dagelijks leven. De patiënt heeft daar een grote stem in. Hij of zij is degene die centraal staat in het behandelplan.

Voor een afspraak kun je bellen met Hans Ooms, praktijk Fysiotherapie De Statie, via het telefoonnummer 073-5112188. Ook kun je het contactformulier invullen.