Door acute hartproblemen, bijeffecten van medische behandelingen, leefstijlproblematiek en toename van het aantal ouderen, neemt het aantal mensen met hartfalen in Nederland toe. Mensen met hartfalen worden intensief begeleid, bijvoorbeeld met een fysiotherapeutische behandeling. Om voor een goede fysiotherapeutische behandeling te zorgen zijn de fysiotherapeuten uit de eerste lijn en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) samen met de sportgeneeskunde van het Sport Medisch Centrum JBZ een unieke samenwerking aangegaan. Het doel is de best mogelijke fysiotherapeutische zorg in de eigen woonomgeving te bieden.

Kennis delen, afspraken, scholing en samenwerking Het samenwerkingsverband door de fysiotherapeuten maakt onderdeel uit van een grotere ambitie. Namelijk dat de zorgorganisaties in ‘s-Hertogenbosch e.o. er naar streven dat in 2025, de inwoners hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland geven.

Door samen te werken worden er afspraken gemaakt, scholing georganiseerd, is er kennis uitwisseling en zijn de nieuwste ontwikkelingen bekend. Nadat een patiënt klaar is met de fysiotherapie, zorgen we bijvoorbeeld ook voor begeleiding naar zelfzorg, zodat met een beweegvorm of sportieve inspanning de herwonnen conditie behouden blijft. Om dit alles te bereiken willen we goed samenwerken met de huisarts, de praktijkondersteuner, de cardioloog en de verpleegkundig specialist cardiologie van het JBZ. We willen op deze wijze bijdragen aan de best mogelijke zorg voor mensen met hartfalen.

Hartfalen Fysiotherapie Netwerk ’s-Hertogenbosch e.o. Met ingang van 1-1-2020 is het samenwerkingsverband van start gegaan onder de naam  “Hartfalen Fysiotherapie Netwerk ’s-Hertogenbosch e.o.”

Vanuit onze praktijk is Karin de Bont aangesloten bij het netwerk.

Hartfalen Fysiotherapie Netwerk ‘s-Hertogenbosch. Van links naar rechts: Lisette van der Star, Peter van Doormalen, Wouter van Drongelen, Stef Muskens, Carmen van Ooijen, Machteld Jongmans, Karin de Bont, Tijs Smulders, Quint van Ouden, Anne-Loes van der Valk, Bill van Mourik, Roelf Loeffen, Niels Lucas, Ruud Reijmers, Frank van Eijkeren, Arjan Kokshoorn sportarts, Danny  van Leerdam, Lisette van Vliet, Rob Bello, Ellen Lammers, Peter Knops, Rosanne van Hoessel, Rheynoud Spijkers, Paulien Rutten en Siebe Buijs.