Nynke Borchert – specialisatie: Geriatriefysiotherapie

Minder valincidenten door trainen en actiever leven.

Net als mijn collega, Karin de Bont, ben ik geriatriefysiotherapeute en sinds oktober 2020 werkzaam bij Fysiotherapie De Statie in Vlijmen.

In mijn werkgebied zag ik dat geriatriefysiotherapeuten de kwetsbare oudere patiënt op geheel andere wijze benaderd dan de algemene fysiotherapeut. De klachten van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen zijn veel complexer en het behandeltraject is anders. Mijn interesse was gewekt en dat heeft mij doen besluiten om in 2014 te starten met de opleiding voor geriatriefysiotherapie.

Ouderenzorg

Het hoofddoel in mijn behandeling is het begeleiden bij het behouden van de lichamelijke functies, zodat cliënten zo lang mogelijk kunnen blijven doen wat ze thuis altijd al deden en zelfredzaam blijven.

Ik vind het heel belangrijk om het gesprek aan te gaan en te luisteren naar wat er nodig is. Die gesprekken vinden vaak in de thuissituatie plaats, zodat ik een goed beeld kan krijgen over het functioneren in en om huis. De inbreng van de partner, mantelzorger en / of de verzorger zijn daarbij ook heel belangrijk.

Neurologische aandoeningen

Naast de ouderenzorg zie ik ook jongere mensen die neurologische ziektes krijgen waardoor ze sneller verouderen, zoals: patiënten met MS, ALS, ziekte van Parkinson, hersenaandoeningen (CVA), spierziekten en Covid-patiënten.

Valtraining en valpreventie

De valtraining en -preventie is een groot onderdeel geworden van onze behandeling. Zo werken wij met het Otago oefenprogramma voor thuis, Vallen Verleden tijd en Inbalans. De valtraining en vooral de verminderde valangst zorgt voor de helft minder valincidenten. Op onze locatie Total Fit trainen Karin en ik onze oudere medemens in groepsverband, waar valtraining een belangrijk onderdeel van is. En bij Veiligheid.nl geef ik fysiotherapeuten les in valtrainingsprogramma’s.

Het geeft mij een goed gevoel als mijn cliënt weer goed loopt, naar buiten durft, minder valangst heeft en na de revalidatie en het trainen zelf door blijft oefenen. Door trainen verbetert de mobiliteit, de spierkracht, het evenwicht en kan men langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Palliatieve zorg

Sinds tien jaar ben ik als fysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen in de palliatieve fase van de stervende patiënt. Hierbij verschuift het fysiotherapeutisch behandelen – revalidatie en rehabilitatie – naar het ondersteunen en bestrijden van symptomen. Door massage, ontspanningsoefeningen, ademhalingstechnieken, houdingadviezen en energieverdeling probeer ik het lijden te verlichten. En tijdens het verlichten van de symptomen neem ik alle tijd om met de stervende over bezinning en het leven te praten.

Een belangrijk onderdeel van geriatriefysiotherapie en palliatieve zorg is een goede communicatie met onze artsen en paramedische collega’s, maar zeker ook met de thuiszorgorganisaties en de mantelzorgers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt op alle vlakken de best mogelijke verzorging en begeleiding krijgt.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in mijn diensten of van de andere fysiotherapeuten van ‘De Statie’, neem dan contact met ons op.

Terug naar team